Copyright ©

Samtliga bilder på ODDENPIX.SE är skyddade enligt lag om upphovsrätt. Bilder får endast användas i den omfattning som angivits vid köp. Användningsrätten får icke heller överlåtas.

Byline
Fotografens namn skall alltid anges. Överträdelse debiteras

Manipulering
För all manipulering av bild krävs att tillstånd inhämtas från fotografen.

Leveransvilkor
Fysiska bilder via posten. Bildfiler kan levereras via Mail, Ftp eller fysiskt minnesmedia.

Betalningsvillkor
Faktura betalas inom 20 dagar från leveransdag om inget annat anges, sista betalningsdag framgår av fakturan.

Förbehåll
ODDENPIX.SE förbehåller sig rätten att neka köp om användningsområdet inte anses lämpligt av fotograf eller modell.